Rettigheder. Viden. Inspiration

Sundhedsstyrelsen

Antabus er en narresut

Alt for mange alkoholafhængige får stadig ordineret antabus, selvom 10 procent kunne være afholdende, hvis lægerne fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger.