Rettigheder. Viden. Inspiration

sclerose

Robotassisteret rehabilitering til MS-patienter med lav funktionsevne

Robotassisteret rehabilitering til MS-patienter med lav funktionsevne

 

Fremtiden kan komme til at byde på robotassisteret træning for MS-patienter med betydelige fysiske handicap. I et nyt pilotstudie har seks patienter haft succes med at forbedre deres mobilitet, kognition og hjerneforbindelser ved fire ugers træning iført et robotstyret exoskelet.

Fysisk træning og ikke mindst gangtræning er anbefalet som noget af det bedste til rehabiliering af såvel fysisk som kognitiv funktionsevne hos mennesker med MS, men patienter med omfattende neurologisk skade kan have svært ved at følge et høj-intensivt og gentagende rehabiliteringsprogram. For disse patienter ser robotassisteret rehabilitering være en lovende mulighed, mener amerikanske forskere, som har afprøvet konceptet i et enkeltblindet, randomiseret kontrolleret pilotstudie.  

 I alt 10 MS-patienter, som blev rekrutteret fra Kessler Institute of Rehabilitation, blev randomiseret til at følge enten et standard gangtræningsprogram (fire deltagere) eller robotassisteret rehabilitering (seks deltagere) i fire uger. Resultaterne blev målt ved Time up-and-go (TUG), udholdenhed (6MWT), kognition (CPS og SDMT) og forbindelse i hjernen (thalamocortical resting-state functioneal connectivity baseret på MR (RSFC)). Deltagerne var alle højtuddannede personer med attakvis MS og omfattende MS-relaterede handicap.

Den robotassistede træning foregik ved, at patienterne blev iført et robotstyret exoskelet, der understøttede træningen, og sammenlignet med standardprogrammet var den robotassisterede træning forbundet med store forbedringer af patienternes mobilitet, kognition målt ved CPS og på hjerneforbindelse (RSFC), mens der ikke blev registreret forskel i udholdenhed. Forandringer i RSFC var desuden i nogen grad associeret med ændringer i TUG, 6MWT og SDMT-præstationer, og øget RSFC kunne associeres med forbedret mobilitet, gangudholdenhed og CPS.

På den baggrund konkluderer forskerne, at der er grundlag for et regulært radomiseret kontrolleret studie af robotassisteret rehabilitering som en tilgang til at forbedre mobilitet og kognition hos en større population af patienter med fremskreden MS.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Multiple Sclerosis and related Disorders.