Rettigheder. Viden. Inspiration

hæmatologi

Ny standardbehandling til akut leukæmi

Medicinrådet anbefaler, at lægemidlet Rydapt bliver mulig standardbehandling mod akut myeloid leukæmi (AML). Rådet lægger afgørende vægt på Rydapts helbredende potentiale, idet langtidsoverlevelsen er forbedret ved brug af Rydapt.

Ledende overlæge: Regionsklinikker kan øge risiko for at misse symptomer

Antallet af regionsklinikker er stærkt stigende, og når patienter har skiftende læger, er der større risiko for at misse symptomer. I Region Nordjylland har samarbejdet mellem praktiserende læger og hæmatologiske afdelinger sine egne udfordringer, alene fordi der er udbredt mangel på praktiserende læger.

Hjemmebehandling øger kræftpatienters livskvalitet

Regionshospitalet i Holstebro har netop startet et forsøg med hjemmebehandling med kræftlægemiddel til patienter med knoglemarvskræft, også kaldet myelomatose. Det er lægernes håb, at behandlingen vil give patienterne mere livskvalitet og skabe plads i ambulatoriet.

Det betyder dine laboratoriesvar

De seneste år har patienter fået nye muligheder for selv at følge med i deres sygdom ved at kende deres laboratorietal. For både patienter og behandlere står det klart, at det kan give mere medindflydelse og bedre dialog mellem læge og patient.

Ny standardbehandling til hæmofili B

Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe patienter, der har behov for et højt niveau af faktor IX i blodet.

Sådan prioriterer leukæmipatienter deres behandling

Når amerikanske patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) skal vælge deres foretrukne behandling, lægger de mest vægt på lægemidler, der giver den længste forværrings-frie overlevelse. De er dog villige til at ’bytte’ nogle lægemiddelvirkninger til nedsat risiko for alvorlige bivirkninger og lavere egenbetaling.