Modelfoto

Hospital vil rydde op i ældres medicinskab og måske afgifte dem

Nordsjællands Hospital åbner en klinik for polyfarmaci, hvor ældre med mange sygdomme kan få gennemgået deres medicin. Klinikken har ambulatorium, men kan også besøge ældre i hjemmet, ligesom de ældre eventuelt kan blive indlagt til ’medicinsk detox’.

Hospitalet har til projektet fået bevilget 5 mio. kr. fra Trygfonden.

Ældre multisyge får ofte mange lægemidler, hvilket blandt andet kan øge risiko for bivirkninger, skader og fejlmedicinering. Udover den åbenlyse gavn for patienten ved gennemgang og oprydning i lægemidlerne er der også en økonomisk og samfundsmæssig gevinst ved mindre medicinforbrug.

"I polyfarmaciklinikken skal patienten blot komme en enkelt gang, da erfaringen viser, at det er muligt at nedbringe antallet af lægemidler ved et enkelt besøg. Vi får derfor brug for et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger, som herefter får en vigtig rolle i det opfølgende arbejde, men også får lettere ved at navigere i patientens medicin," siger overlæge Troels Bygum Knudsen i en pressemeddelelse.

I Polyfarmaciklinikken vil der være fokus på at inddrage patient og pårørende i beslutningerne. Eksempelvis skal patient og læge sammen træffe valg om, hvilke behandlinger der skal fortsætte, og hvilke der skal saneres ud fra patientens egne værdier og livssituation samt lægens faglige vurdering af fordele og ulemper.

"Pårørende til kronisk syge patienter er ofte patientens vigtigste ambassadør i mødet med sundhedsvæsenet. De pårørende kender patientens behov, tilstand og ønsker og er derfor en vigtig ressource i både tilrettelæggelsen og varetagelsen af lægemiddelbehandlinger. Medinddragelse vil også være betydningsfuldt for den enkelte patients motivation og ejerskab, hvilket kan have betydning for den efterfølgende effekt," siger kvalitets- og udviklingschef Dorthe Vilstrup Tomsen i pressemeddelelsen.

Fra 1. januar 2019 har de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter, der tager 15 eller flere lægemidler, til Polyfarmaciklinikken. Klinikken åbner officielt den 1. marts 2019.

 

Hvad er polyfarmaci?

Polyfarmaci betyder samtidig brug af flere lægemidler. Definerer man det ved brug af mindst fem lægemidler, er der i Danmark ca. 750.000 polyfarmacipatienter, hvilket svarer til 13 procent af befolkningen. Ser man kun på den del af befolkningen, der er over 75 år, er andelen af polyfarmacipatienter 54 procent.

 

Hvad vil det sige at komme i medicinsk detox?

Her kan relevante patienter indlægges med henblik på at fjerne alt medicin, for herefter at tillægge lægemidler gradvis på baggrund af indikationer. På den måde får man en afklaring af, hvilke lægemidler der er aktuelle ift. patientens sygdom, og hvilke der er overflødige og kan fjernes.

Kilde: Nordsjællands Hospital

 

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

 

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

catch(err){alert('The form could not be submitted '+err);return false;}"/>