Rettigheder. Viden. Inspiration

Data fra virkelighedens verden bekræfter effekten af nyt Crohns-lægemiddel

Resultaterne af det første real-world-studie med det nye lægemiddel Skyrizi (risankizumab) viser, at efter 12 uger med Risankizumab var mere end halvdelen af Crohn-patienterne i remission, hvilket betyder, at deres symptomer var væsentligt reduceret eller helt forsvundet.

Risankizumab blev for nylig, som den første såkaldte IL-23-hæmmer, godkendt af EU-kommissionen til behandling af Crohns sygdom. Godkendelsen var baseret på en række fase III-forsøg. Nu foreligger resultaterne af det første studie af lægemidlets effekt og sikkerhed i en real-world setting.

Data stammer fra 22 franske centre og inkluderer 100 patienter med Crohns sygdom, en kronisk tarmsygdom, som kan give alvorlige symptomer som mavesmerter, diarré og vægttab. Alle havde prøvet andre behandlinger før uden succes. Samtlige patienterne havde tidligere fået TNF-hæmmere, 98 havde fået ustekinumab, og 94 havde fået vedolizumab. 61 havde gennemgået en tarmresektion.

Opnåede klinisk respons

Deltagerne fik 600 mg risankizumab ved uge 0, 4 og 8. Efter 12 uger var 45,8 procent af patienterne i steroidfri klinisk remission, 58 procent var i klinisk remission og 78,5 procent opnåede klinisk respons. 

Seks patienter stoppede behandlingen med risankizumab før den 12. uge på grund af manglende effekt. Seks patienter blev indlagt på grund af Crohns sygdom, og tre gennemgik tarmresektion. 20 procent af deltagerne oplevede bivirkninger, og der var 7 tilfælde af alvorlige bivirkninger: 6 tilfælde af forværring af Crohns sygdom og ét tilfælde af svært forhøjet blodtryk.

Producenten Abbvie sendte i maj 2022 Medicinrådet en anmodning om vurdering af risankizumab, og Rådet skal nu vurdere, om risankizumab kan indplaceres direkte i behandlingsvejledningen for Crohns sygdom. Lægemidlet er i forvejen godkendt til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.

Del artiklen med dine venner