Rettigheder. Viden. Inspiration


Medicinrådsformændene Jørgen Schøler Kristensen (t.v.) og Steen Werner Hansen.

Medicinrådet siger ja og nej til middel mod triple-negativ brystkræft

På det seneste møde i Medicinrådet 22. februar godkendte rådet tre nye anbefalinger. Det blev til et både ja og nej til middel mod brystkræft, et ja til middel mod sygdomme med forhøjede niveauer af fedtstoffer i blodet og et nej til et middel mod sjælden stofskiftesygdom, der hedder AHP.

 

Ja til Keytruda som behandling inden operation for triple-negativ brystkræft, men ikke efter operation

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi som neoadjuverende behandling (inden operation). Behandlingen gælder patienter med lokalt fremskreden eller tidlig triple-negativ brystkræft, som har høj risiko for tilbagefald.

Medicinrådet finder det dokumenteret, at en højere andel af patienterne har komplet tumorsvind i bryst- og lymfeknuder ved neoadjuverende behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi sammenlignet med den behandling, de får i dag. Der er dog risiko for alvorlige immunrelaterede bivirkninger ved behandling med pembrolizumab.

Behandlingen er dyrere end nuværende standardbehandling, men samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt. Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering i op til seks måneder.

Senest om to år vil Medicinrådet vurdere, om anbefalingen fortsat skal være gældende.

Medicinrådet opfordrer Danish Breast Cancer Group (DBCG) til at opsamle data vedrørende komplet tumorsvind og sikkerhed af pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjuverende behandling.

Effekten af pembrolizumab som adjuverende behandling (efter operation) er ikke i tilstrækkelig grad belyst i forhold til den behandling, patienterne får i dag. Derfor kan Medicinrådet ikke anbefale pembrolizumab som adjuverende behandling på nuværende tidspunkt. Medicinrådet opfordrer fagudvalget til at foretage en ny vurdering af effekten af adjuverende pembrolizumab i forhold til gældende klinisk praksis. Samtidig opfordrer Medicinrådet lægemiddelvirksomheden til at indsende yderligere data, der belyser effekten af pembrolizumab som adjuverende behandling. Derefter vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen kan udvides.

Læs Medicinrådets anbefaling her 

 
Ja til middel mod sygdomme med forhøjede niveauer af fedtstoffer i blodet

Medicinrådet anbefaler inclisiran som mulig behandling til voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi, som er sygdomme med forhøjede niveauer af fedtstoffer i blodet. Anbefalingen gælder patienter, som af tungtvejende kliniske årsager ikke kan behandles med evolocumab og alirocumab, som er de nuværende behandlingsmuligheder.

Medicinrådet vurderer, at inclisiran er lige så effektivt som alirocumab og evolocumab til at sænke LDL-kolesterol i blodbanen, og at patienterne hverken får værre eller flere bivirkninger ved behandling med inclisiran.

Medicinrådet mener dog ikke, at behandlingen kan ligestilles med alirocumab og evolocumab, fordi der endnu ikke er data for, om patienterne får reduceret risikoen for hjerte-kar-lidelser, herunder for eksempel blodprop i hjertet, ved behandling med inclisiran. Både alirocumab og evolocumab reducerer risikoen for hjerte-kar-lidelser.

Inclisiran er ikke væsentligt dyrere end de nuværende behandlingsmuligheder, og derfor vurderer Medicinrådet samlet set, at forholdet mellem lægemidlets effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til behandlingen er rimeligt.

Læs Medicinrådets anbefaling her


Nej til middel mod sjælden stofskiftesygdom

Medicinrådet anbefaler ikke lægemidlet givosiran som forebyggende behandling til patienter med akut hepatisk porfyri (AHP).

AHP er en sjælden stofskiftesygdom, som kan udløse smertefulde akutte anfald og forårsage kroniske symptomer såsom smerter, kvalme, træthed og angst.

Medicinrådet vurderer, at forebyggende behandling med givosiran medfører en reduktion i antallet af akutte anfald. Behandling med givosiran ser også ud til at forbedre patienternes livskvalitet, men det er usikkert, hvor stor denne forbedring er. Det er usikkert, hvorvidt givosiran kan mindske patienternes kroniske symptomer.

Givosiran er dog en usædvanlig dyr behandling, mener Medicinrådet. Apotekernes Indkøbspris er 361.000 kroner pr måned – der er dog i forhold til denne pris givet en hemmelig rabat. Men i lyset af usikkerheden om effekten for patienternes livskvalitet og kroniske symptomer anbefaler Medicinrådet ikke behandlingen til den nuværende pris.

Læs Medicinrådets anbefaling her

 

To nye protokoller for behandlingsvejledninger

Medicinrådet godkendte også en protokol for behandlingsvejledningen til medicinsk kastration ved prostatakræft. Lægemiddelvirksomheder som markedsfører de lægemidler, som er listet i protokollen, har mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen fra den 23. februar til den 9. marts 2023. 

Læs mere her

 

Medicinrådet godkendte ligeledes en protokol for behandlingsvejledningen til metastatisk kræft i blærehalskirtlen. Lægemiddelvirksomheder som markedsfører de lægemidler, som er listet i protokollen, har mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen fra den 23. februar til den 9. marts 2023. 

Læs mere her

 

 

Del artiklen med dine venner