Rettigheder. Viden. Inspiration

Tre ugers stråling er lige så godt som seks ved tidlig, højrisiko brystkræft

Et tre-ugers strålebehandlingsforløb er lige så sikkert og effektivt som fire-seks ugers behandling for patienter med højrisiko brystkræft i et tidligt stadium.

Det viser resultater fra et randomiseret fase III-studie, som konkluderer, at færre, men højere strålingsdoser efter lumpektomi (brystbevarende operation) – mens der samtidig blev leveret et strålingsboost til operationsstedet – førte til lignende resultater som et længere behandlingsforløb.

"Disse resultater ændrer virkelig praksis. Det var et veltilrettelagt forsøg, der så på at forkorte behandlingen fra seks til tre uger. Det viste tilsvarende lokal kontrol og, hvad der er vigtigt, et godt kosmetisk resultat over tid,” siger Kathleen Horst, der fungerede som diskussionsleder under en præsentation af studiet under det årlige møde i American Society for Radiation Oncology (ASTRO), til Oncology Practice.

Undersøgelsen omfattede 2.262 patienter med tidligt stadium af brystkræft, som havde en forhøjet risiko for lokalt tilbagefald efter brystbevarende operation. Den gennemsnitlige patientalder var 55 år, og patienterne blev behandlet på 276 forskellige steder i USA, Canada, Schweiz, Israel, Hong Kong, Japan, Korea og Singapore.

Patienterne blev tilfældigt udvalgt til at modtage enten et sekventielt strålingsboost eller et samtidigt boost. Den første gruppe (1.124 patienter) modtog konventionel helbryststråling leveret over fire til fem uger, efterfulgt af et sekventielt boost til lumpektomistedet leveret over seks til syv dage. Patienterne i den anden gruppe (1.138 patienter) modtog helbryststråling leveret over tre uger, hvor boostet til operationsstedet blev leveret samtidigt over disse tre uger.

Ingen forskel i tilbagefald og bivirkninger

Den estimerede syv-årsrisiko for tilbagefald var 2,2 procent i gruppen, der fik sekventielt boost, og 2,6 procent i gruppen, der fik samtidigt boos. Cirka 60 procent af patienterne fik kemoterapi efter operation for at forebygge tilbagefald.

Det tre uger lange behandlingsforløb viste sig at være lige så god i forhold til den længere behandling i forhold til at tumortilbagefald i brystet. 

Der var heller ingen signifikante forskelle i kosmetisk udseende eller bivirkninger mellem grupperne. 

Spørgsmål, der efterfølgende skal besvares for forskerholdet, er, om flere patienter, såsom dem, hvis kræft har spredt sig til lymfeknuderne, kan drage fordel af tre-ugerstilgangen, samt om behandlingstiden kan forkortes yderligere.

brystkræft

Del artiklen med dine venner