Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og følge dig tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over.

Din egen læge skal følge op på dit kræftforløb

Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og følge dig tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et nyt fælles udspil, der har opstillet nogle principper og mål for, hvordan den praktiserende læge skal spille en mere aktiv og opsøgende rolle over for dig som kræftpatient – både før, under og efter behandling på sygehuset.

Nøgleordene i udspillet med titlen ’Kræftpatienter og almen praksis – en styrket indsats’ er let og hurtig adgang, lydhørhed, tillid og høj kvalitet, fortæller næstformand i PLO Niels Ulrich Holm.

”Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for den praktiserende læge at spille en endnu mere aktiv rolle både i at sikre hurtig udredning og tæt opfølgning. Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og undervejs skal lægen følge sin patient tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over. På den måde sikrer man, at ingen patienter tabes på gulvet,” siger Niels Ulrich Holm i en pressemeddelelse.

Udspillet ligger i forlængelse af de tanker, PLO fremlagde i ’På patientens vegne’ i september 2016. Her foreslog PLO blandt andet, at praktiserende læger skal have bedre muligheder for at stille diagnoser, og at der skal indføres overdragelseskonsultationer for patienter, der udskrives fra sygehuset til videre behandling i almen praksis.

”Den praktiserende læge har ofte et godt kendskab til sine patienter og kan være den faste læge, der støtter og bakker op, når sygdomsforløbet bliver svært. Det kan blandt andet være i de situationer, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Her vil vi styrke de praktiserende lægers helt naturlige og centrale rolle i forhold til den lindrende behandling,” siger Niels Ulrich Holm.

Formand for Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger, mener, at udspillet særligt vil gavne de svageste patienter:

”Den praktiserende læge må meget gerne være opsøgende og selv tage initiativ i forhold til de patienter, der har behov. Det kan være særlig vigtigt for svage patienter og dem, der lider af andre sygdomme samtidig med kræft. Det er ofte dem, der bliver slået voldsomt ud af kurs. Her kan den aktive praktiserende læge spille en helt afgørende rolle, ved af sig selv at tage kontakt til patienten og fungere som tovholder,” siger Dorthe Crüger i pressemeddelelsen.

Kræftens Bekæmpelse og PLO vil nu sammen arbejde for at realisere forslagene ved initiativer lokalt, regionalt og nationalt.

 

I oplægget lyder det blandt andet, at PLO og Kræftens Bekæmpelse i fællesskab vil kæmpe for:

SCREENING OG VACCINATION

Praktiserende læge fungerer som personlig rådgiver for sine patienter om screening og HPV-vaccination. Udgangspunktet er Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger, og rådgivningen sker i respekt for patientens præferencer.

Praktiserende læge har mulighed og rammer for at følge egne patienters deltagelse i screenings- og vaccinationsprogrammer og aktivt følge op på patienter, som falder ud af programmerne. Regionen assisterer de praktiserende læger med de data, som er nødvendige for en sådan aktiv opfølgning. Det forudsætter formentlig en ændring af eksisterende lovgivning, at almen praksis får adgang til sådanne informationer.

FORBEDRET INFORMATIONSUDVEKSLING MELLEM ALMEN PRAKSIS OG SYGEHUS

Den patientansvarlige læge på sygehus sikrer, at den praktiserende læge har adgang til opdaterede oplysninger om kræftpatientens behandlingsforløb. Tidstro epikriser følger patienten. Dette kan med fordel ske ved, at sygehuset skriver en henvisning til egen læge for at sikre, at opgaven overleveres med kvittering.  Praktiserende læge sikrer desuden, at den patientansvarlige læge på sygehus har tilstrækkelig information om patientens eventuelle komorbiditet, og det afklares, hvem der har ansvar for behandling af komorbiditeten undervejs i behandlingsforløbet.

MULIGHED FOR DELTAGELSE I UDSKRIVNINGSSAMTALE

For patienter med komplicerede forløb og sårbare patientgrupper er der behov for en særlig koordineret indsats. Der er gode erfaringer med, at praktiserende læger deltager i udskrivningssamtalen på sygehus (eventuelt videokonference), og dette kan med fordel udbredes.

AKTIV ROLLE

Almen praksis sikres rammer til at kunne spille en aktiv og central rolle i opfølgningsforløbet.

KOMPETENCER

Praktiserende læger har specifikke kompetencer i forhold til opfølgningsprogrammer, hvor almen praksis overtager ansvar fra sygehus samt kompetencer i forhold til tegn på tilbagefald, senfølger og rehabilitering efter kræft.

SENFØLGER

Praktiserende læger har mulighed for bistand ved behov for udredning og behandling af senfølger, fx i form af senfølgeklinikker på udvalgte sygehuse eller direkte telefonkontakt til patientansvarlig læge.

FAGLIG STØTTE

Praktiserende læge har adgang til opdateret viden om symptomer på kræft. Den praktiserende læge skal desuden have nem adgang til faglig ekspertsparring og -rådgivning i tilfælde, hvor patienten ikke passer i en kræftpakke (når der er oplagt mistanke), men hvor patienten er utryg, eller lægen ikke kan få symptomer eller fund til at passe sammen.

ADGANG TIL DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER

Almen praksis har nem og hurtig adgang til diagnostiske undersøgelser (blodprøver, røntgen, ultralyd, endoskopi og CT), og svartiden er kort. Såfremt undersøgelsesresultatet på sygehus eller i speciallægepraksis giver anledning til yderligere udredning, bør dette iværksættes hurtigt uden unødig

Emner: behandling praktiserende læge kræftsygdom opfølgning

Del artiklen med dine venner