Penge til 5 projekter: Underernærede ældre får hjælp

Mere end hver anden ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmehjælp i eget hjem, er i særlig risiko for at blive underernæret. Fem kommuner skal undersøge, hvordan det kan undgås.

Kommunerne får alt 13,2 millioner kroner til forsøg, hvor der skal indgå forskellige modeller for tværfagligt samarbejde.

”Maden og måltidet er så utroligt vigtigt for os alle sammen. Men alt for mange ældre oplever desværre at blive underernæret eller taber sig uplanlagt. Det kan der være mange årsager til, og derfor er det helt afgørende, at alle omkring den ældre har fokus på problemstillingen. Det har afgørende betydning for, at man kan leve det liv, man ønsker, og ikke sygner hen, at man ikke bliver underernæret. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores engagerede medarbejdere i ældreplejen med denne pulje får mulighed for at udvikle deres gode idéer endnu mere”, siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse.

Underernæring og uplanlagte vægttab blandt ældre kan have store konsekvenser for den enkeltes helbred og livskvalitet, fordi det øger risikoen for sygdom, funktionsnedsættelse og sygehusindlæggelser.

Der kan være mange årsager til, at ældre taber sig. Derfor er samarbejde mellem forskellige faggrupper afgørende i arbejdet med ernæringsindsatser for ældre, så kliniske diætister, tandplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger kan indgå i et samarbejde om at bekæmpe uplanlagte vægttab.

 • I Ballerup vil kommunen oprette et tværfagligt ernæringsteam, udvide tværfaglige tiltag og sætte gang tværfaglige ernæringsindsatser. Teamet 
vil bl.a. inkludere klinisk diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, tandlæge, sygeplejerske, social- og sundhedshjælper og 
visitator. At have fokus på tidlig opsporing og særligt på risikofaktorerne synkebesvær og dårlig tandstatus og kompetenceudvikle medarbejdere på tværs af ældreområdet. 


 • Frederiksberg vil kommunen samarbejde om borgernes ernæring i et tværfagligt ernæringsteam bestående af ergoterapeut, klinisk diætist og tandplejer samt plejepersonale og ledelse.
 Plejepersonalets kompetencer skal styrkes via bl.a. e-læring og praksisnære læringsforløb, og der skal udvikles og implementeres arbejdsgange vedr. ernæring tilpasset det enkelte plejecenter.

 • I Odense Kommune (i samarbejde med Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner) vil man afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre borgere i et kommunalt genoptræningsforløb. Projektet går ud på at sikre en helhedsorienteret tilgang, hvor genoptræningsplaner og ernæringsplaner kobles sammen via samarbejde mellem det trænende og ernæringsfaglige personale. Trænende personale skal via kompetenceløft blive i stand til at opspore og handle på underernæring og uplanlagt 
vægttab. Og borgerne skal via tværfaglige sundhedspædagogiske indsatser blive i stand til at mestre egen sundhed og 
ernæringstilstand. 


 • I Silkeborg Kommune vil man udvide det tværfaglige samarbejde om ernæringskrævende borgere med en diætist, der går på tværs i hjemmeplejen 
og sygeplejen, så teamet består af en sygeplejerske, terapeut, kostressourceperson, social- og 
sundhedshjælper/assistent og diætist. 
Diætisten deltager i de tværfaglige teams omkring den ældre og forestår diætvejledningen hos den ældre samt 
kompetenceudvikler det pleje- og sundhedsfaglige personale. 
Samarbejdet med kommunens leverandør af madservice skal styrkes, så den enkelte underernærede borger får den rette mad. 


 • I Stevns Kommune står projektet ud på at ældre borgere, der vurderes at have behov for en ernæringsindsats, opspores og henvises til et tværfagligt team 
bestående af en klinisk diætist, ergoterapeut, sygeplejerske og fysioterapeut. 
Teamet udarbejder en tværfaglig handle- og forløbsplan for borgeren, som følges løbende i det eksisterende 
rehabiliteringsteam i tæt kontakt med hjemmepleje eller sygepleje. Og plejepersonalet undervises i ernæringsfaglige emner.
Del artiklen med dine venner

Lungekræft: Man skal ikke sidde alene med sin sygdom

Man er et friskt og rørigt menneske den ene uge - og pludselig er man rigtig syg og stiller sig spørgsmålet 'klarer jeg den her'. Det er en stor omvæltning og det kan være svært at acceptere. Et af Lungekræftforeningens gode råd er at række hånden ud og bede om hjælp. Se interviewet med Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Lungekræftforeningen.

Se video: Annette er ramt af lungekræft

Se hvordan Annette Simonsen opdagede sin kræftsygdom og om hvordan hun ligesom 11.000 andre danskere lever med lungekræft. Hun er bare en af mange, der i dag lever længe med den alvorlige sygdom.

 

Kultur

  Bloggere

  • Kirsten - KOL

  • Charlotte - PÅRØRENDE

  • Stephanie - MUSKELSVIND

  • Irene - SCLEROSE

  • Franciska - MULTISYG

  • Lone - MIGRÆNE

  • Torben - STOMIST/IMPOTENT

  TEMA: BLODKRÆFT

  Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

   

  Tilknyttede journalister

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  );