Figuren viser udviklingen i antallet af mænd og kvinder, der lever og forventes at leve med type 2-diabetes, i perioden 2005-2030.

Flere mænd end kvinder vil få type 2-diabetes

Det er især mænd, der vil lide af type 2-diabetes i fremtiden. Næsten en kvart million danske mænd vil leve med sygdommen i 2030.

Det viser en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsministeriet.

I rapporten har forskerne estimeret, at der i alt vil være omkring 430.000 borgere, der lever med type 2-diabetes i 2030, hvilket næsten er en fordobling i forhold til i dag.

Mænd er dårligere til at gå til lægen og passer ikke nær så godt på sig selv som kvinder – og det kommer til at ramme dem i fremtiden. Mænd vil være i overtal, hvad angår type 2-diabetes og forskerne forudser at der i 2030 vil være omkring 242.300 mænd, der har type 2-diabetes, mens der vil være cirka 187.000 kvinder.

"Det er overraskende, at der er så stor kønsforskel, men det hænger sammen med, at mænd generelt set har en mere usund livsstil end kvinder. Der er flere mænd, der eksempelvis ryger, er overvægtige og spiser usund mad, hvilket er velkendte risikofaktorer for type 2-diabetes," siger Heidi Rosendahl fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det fremgår af rapporten, at antallet af borgere med type 2-diabetes også vil stige som følge af, at vi bliver ældre og ældre. Livsstil er dog den største risikofaktor.

Det er især mænd og kvinder på 65 år eller derover, der forventes at leve med type 2-diabetes i 2030. I denne aldersgruppe ses også den største stigning i perioden frem til 2030.

Det er ikke første gang, at man har fremskrevet forekomsten af type 2-diabetes, men første gang fremskrivningen foretages helt frem til 2030.

 

Emner: type 2 diabetes

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift